Contact
Vos & Partners
t 033 455 19 78

Aanmelden nieuwsbrief

Verandermanagement

Van idee tot werkelijkheid

 

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden. Echter het aanpassen -en dus veranderen- kan alleen succesvol verlopen wanneer de medewerkers het kunnen, het willen en het zinvol achten. Als aan deze drie basale voorwaarden wordt voldaan kan een verandering binnen elke organisatie verankerd worden.

 

Verandering vraagt echter wel om geloof in eigen kracht, openstaan voor persoonlijke ontwikkeling en respect voor en interesse in anderen. En last but not least doorzettingsvermogen. Maar in een klimaat van veiligheid, vertrouwen en daadkracht kan elke organisatie, echt elke organisatie in beweging komen.

 

Wij zien veranderen als het ‘reframen’ van de organisatie. Het nieuwe ´frame´ bevat nieuwe elementen, maar ook bestaande elementen. Het geheel vormt de nieuwe organisatie. Het oorspronkelijke idee is nu werkelijkheid geworden.

 
verander.jpg